Ekonomiska krav i offentlig upphandling en balans mellan säker leverans och konkurrens

Publicerad

Vilka ekonomiska krav som är lämpliga att ställa på leverantörer vid offentlig upphandling diskuteras i en uppdragsforskningsrapport från Konkurrensverket. Frågan om hur en upphandlande myndighet i sin kravställning måste balansera mellan säker leverans och förutsättningar för konkurrens tas också upp i rapporten.

En myndighet har rätt att ställa krav på leverantörers ekonomiska ställning vid offentlig upphandling. Om sådana ekonomiska krav ska ställas är upp till myndigheten själv att avgöra i varje enskilt fall. Om den upphandlande myndigheten väljer att ställa ekonomiska krav måste de balansera mellan två intressen. Det handlar å ena sidan om att ställa krav på att leverantören ska ha en sådan ekonomisk ställning att myndigheten kan vara säker på att företaget kan garantera leveransen och fullfölja avtalet. Å andra sidan får inte de ekonomiska kraven vara så höga att konkurrens mellan leverantörer riskerar att utebli.

Vilka ekonomiska krav som är ändamålsenliga och vilka förutsättningar som finns för att ställa sådana krav behandlas i Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport Offentlig upphandling, kvalificering och ekonomisk ställning. Den är skriven av docent Tobias Indén och docent Johan Lundberg vid Umeå universitet. I rapporten ger författarna förslag på konkreta krav som den upphandlande myndigheten kan ställa på leverantörers ekonomiska ställning när olika former av kontrakt ska upphandlas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information