Innehåll på sidan

Växjö kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 632/2021, Växjö kommun.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Växjö kommun

Ärendet rör

Trygghet och säkerhet

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 632/2021

Årtal

2021