Innehåll på sidan

Ulricehamns Energi AB

Här kan du ta del av ärende dnr 492/2021, Ulricehamns Energi AB.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Ulricehamns Energi AB

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 492/2021

Årtal

2021