Innehåll på sidan

Trafikverket

Här kan du ta del av ärende dnr 489/2022, Trafikverket – skyltstyrning.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Trafikverket

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Teknik, IT och telekom

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 489/2022

Årtal

2022