Innehåll på sidan

Tiohundra AB

Här kan du ta del av ärende dnr 125/2022, Tiohundra AB.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Tiohundra AB

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 125/2022

Årtal

2022