Innehåll på sidan

Stockholms stad

Här kan du ta del av ärende dnr 373/2022, Stockholms stad – försäljning, renovering och hyra avseende Gubbängshallen.

Varför ärendet prioriterats

Allmänpreventivt och vägledande kring projekt med utvald samarbetspartner, där det ingår åtaganden om bland annat projektering och uppförande av byggnader och anläggningar som kommer staden eller dess helägda bolag till del.

Stockholms stad

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Bostad, lokal och kontor

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 373/2022

Årtal

2022