Innehåll på sidan

S:t Eriks ögonsjukhus AB

Här kan du ta del av ärende dnr 123/2022, S:t Eriks ögonsjukhus AB.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Konkurrensverkets beslut

2022-05-09
(Dnr 123/2022)

Konkurrensverket skriver av ärendet.

S:t Eriks ögonsjukhus AB

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 123/2022

Årtal

2022