Innehåll på sidan

Södertälje kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 132/2022, Södertälje kommun.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande kring väsentlig ändring.

Södertälje kommun

Ärendet rör

Administration och organisation

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 132/2022

Årtal

2022