Innehåll på sidan

Södersjukhuset AB

Här kan du ta del av ärende dnr 122/2022, Södersjukhuset AB.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Södersjukhuset AB

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 122/2022

Årtal

2022