Innehåll på sidan

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Här kan du ta del av ärende dnr 374/2022, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) – byggnation och hyresavtal avseende ny gymnasieskola i Slakthusområdet.

Varför ärendet prioriterats

Allmänpreventivt och vägledande kring projekt med utvald samarbetspartner, där det ingår åtaganden om bland annat projektering och uppförande av byggnader och anläggningar som kommer staden eller dess helägda bolag till del.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Bostad, lokal och kontor

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 374/2022

Årtal

2022