Innehåll på sidan

Skellefteå Kraft AB

Här kan du ta del av ärende dnr 607/2021, Skellefteå Kraft AB.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande kring genomförandet av upphandlingar av laddinfrastruktur.

Skellefteå Kraft AB

Ärendet rör

Fordon, färdmedel, resande

Energi, miljö och avfall

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 607/2021

Årtal

2021