Innehåll på sidan

Östhammars kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 232/2022, Östhammars kommun.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte och behov av vägledning om informationsansvaret enligt lagen om valfrihetssystem.

Konkurrensverkets beslut

2022-11-02
(Dnr 232/2022)

Konkurrensverkets granskning av Östhammars kommuns informationsansvar i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet föranleder ingen åtgärd.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Östhammars kommun

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 232/2022

Årtal

2022