Innehåll på sidan

Norrköping Norrevo Fastigheter AB

Här kan du ta del av ärende dnr 354/2021, obligatorisk ansökan om att Norrköping Norrevo Fastigheter AB ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-06-04
(Dnr 354/2021)

Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten enligt 21 kap. 1 § 2 LOU beslutar att Norrköping Norrevo Fastigheter AB ska betala 65 000 (sextiofemtusen) kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Norrköping Norrevo Fastigheter AB

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bostad, lokal och kontor

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 354/2021

Årtal

2021