Innehåll på sidan

Norrköping Norrevo Fastigheter AB

Här kan du ta del av ärende dnr 352/2021, obligatorisk ansökan om att Norrköping Norrevo Fastigheter AB ska betala upphandlingsskadeavgift.

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

2021-06-04
(Dnr 352/2021)

Konkurrensverket yrkar att förvaltningsrätten enligt 21 kap. 1 § 2 LOU beslutar att Norrköping Norrevo Fastigheter AB ska betala 70 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av ansökan om upphandlingsskadeavgift

Förvaltningsrätten

2021-08-23
(4452-21)

Förvaltningsrätten bifaller Konkurrensverkets ansökan och beslutar att Norrköping Norrevo Fastigheter AB ska betala 70 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Ta del av förvaltningsrättens dom

Norrköping Norrevo Fastigheter AB

Åtgärd

Obligatorisk ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ärendet rör

Bostad, lokal och kontor

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 352/2021

Årtal

2021