Innehåll på sidan

Högskolan Väst

Här kan du ta del av ärende dnr 375/2021, Högskolan Väst.

Varför ärendet prioriterats

Eventuellt vägledande i frågan om upphandlingsplikt vid samarbeten mellan högskola och privat aktör vid utförandet av uppdragsutbildning.

Högskolan Väst

Ärendet rör

Utbildning

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 375/2021

Årtal

2021