Innehåll på sidan

Härnösands kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 619/2021, Härnösands kommun.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande eftersom det kan vara otillåten direktupphandling, eventuellt vägledande i frågan om avtals längd och beräkning.

Härnösands kommun

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 619/2021

Årtal

2021