Innehåll på sidan

Gislaveds kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 566/2021, Gislaveds kommun.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Gislaveds kommun

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 566/2021

Årtal

2021