Innehåll på sidan

Danderyds sjukhus AB

Här kan du ta del av ärende dnr 124/2022, Danderyds sjukhus AB.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Danderyds sjukhus AB

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 124/2022

Årtal

2022