Innehåll på sidan

Centralsjukhuset Kristianstad (Region Skåne)

Här kan du ta del av ärende dnr 410/2022, Centralsjukhuset Kristianstad (Region Skåne) – inköp av TFL-laserapparater.

Varför ärendet prioriterats

Förebyggande syfte eftersom det kan vara otillåten direktupphandling.

Centralsjukhuset Kristianstad (Region Skåne)

Ärendet rör

Vård och omsorg

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 410/2022

Årtal

2022