Överprövningsärenden i domstol

Under 2020 kom det in 3 594 överprövningsärenden till förvaltningsdomstolarna. Det innebar en ökning med 16 procent jämfört med 2019.

Förvaltningsdomstolarna

Uppgifter från Domstolsverket visar att antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna ökade kraftigt fram till 2010. Den uppåtgående trenden bröts 2011 då antalet ansökningar om överprövning av upphandlingar som kom in till förvaltningsrätterna minskade. Därefter varierade antalet omkring 3 000. 2016 ökade antalet inkomna ansökningar kraftigt till drygt 4 000 men minskade igen både 2017 och 2018. Sedan 2019 ökar antalet överprövningsmål igen.

Även antalet avgjorda mål har ökat något 2020 jämfört med 2019. Totalt avgjordes 3 616 mål i förvaltningsdomstolarna, vilket var en ökning med 20 procent jämfört med 2019.

Kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen

I kammarrätterna ökade både antalet inkomna och avgjorda mål 2020 jämfört med 2019, 52 respektive 38 procent. Även i Högsta förvaltningsdomstolen ökade såväl antalet inkomna som avgjorda mål 2020 jämfört med 2019. Antalet inkomna mål till Högsta förvaltningsdomstolen ökade med 52 procent och antalet avgjorda mål med 3 procent.

Antalet mål och antalet upphandlingar

Antalet mål om överprövningar är inte samma sak som hur många upphandlingar som överprövas. Om flera anbudsgivare begär överprövning av samma upphandling kan detta ge flera målnummer. Läs mer om detta i kapitel 11.5 i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2018 (Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverkets rapportserie 2018:9).

Antal inkomna ansökningar om överprövning vid domstol de senaste 15 åren, 2006–2020

Se bilden i större format

Antal inkomna ansökningar om överprövning vid domstol de senaste 15 åren, 2006–2020

Antal avgjorda mål om överprövning i domstol de senaste 15 åren, 2006–2020

Se bilden i större format

Antal avgjorda mål om överprövning i domstol de senaste 15 åren, 2006–2020

Antal inkomna och avgjorda mål 2020 per förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen

Domstol Inkomna Avgjorda
Förvaltningsrätten i Falun

430

387

Förvaltningsrätten i Göteborg 422 398
Förvaltningsrätten i Härnösand 75 79
Förvaltningsrätten i Jönköping 155 160
Förvaltningsrätten i Karlstad 196 197
Förvaltningsrätten i Linköping 267 246
Förvaltningsrätten i Luleå 58 55
Förvaltningsrätten i Malmö 892 987
Förvaltningsrätten i Stockholm 535 543
Förvaltningsrätten i Umeå 80 89
Förvaltningsrätten i Uppsala 226 198
Förvaltningsrätten i Växjö 258 277
Summa 3 594
3 616

 

Domstol Inkomna Avgjorda
Kammarrätten i Göteborg 356 353
Kammarrätten i Jönköping 114 104
Kammarrätten i Stockholm 188 155
Kammarrätten i Sundsvall 120 130
Summa kammarrätter 778 742
Högsta förvaltningsdomstolen 257 245

Källa: Domstolsverket

 

Senast uppdaterad: