Överprövningsärenden i domstol

Under 2019 kom det in 3 111 överprövningsärenden till förvaltningsdomstolarna. Det innebar en ökning med 9 procent jämfört med 2018.

Förvaltningsdomstolarna

Uppgifter från Domstolsverket visar att antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna ökade kraftigt fram till 2010. Den uppåtgående trenden bröts 2011 då antalet ansökningar om överprövning av upphandlingar som kom in till förvaltningsrätterna minskade. Därefter varierade antalet omkring 3 000. 2016 ökade antalet inkomna ansökningar kraftigt till drygt 4 000 men minskade igen både 2017 och 2018.

Även antalet avgjorda mål har ökat något 2019 jämfört med 2018. Totalt avgjordes 3 024 mål i förvaltningsdomstolarna, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med 2018.

Kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen

I kammarrätterna minskade både antalet inkomna och avgjorda mål 2019 jämfört med 2018, 24 respektive 28 procent. Även i Högsta förvaltningsdomstolen minskade såväl antalet inkomna som avgjorda mål 2019 jämfört med 2018. Antalet inkomna mål till Högsta förvaltningsdomstolen minskade med 48 procent och antalet avgjorda mål med 33 procent.

Antalet mål och antalet upphandlingar

Antalet mål om överprövningar är inte samma sak som hur många upphandlingar som överprövas. Om flera anbudsgivare begär överprövning av samma upphandling kan detta ge flera målnummer. Läs mer om detta i kapitel 11.5 i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2018 (Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverkets rapportserie 2018:9).

Antal inkomna ansökningar om överprövning vid domstol de senaste 15 åren, 2005–2019

Se bilden i större format

Antal inkomna ansökningar om överprövning vid domstol de senaste 15 åren, 2005–2019

Antal avgjorda mål om överprövning i domstol de senaste 15 åren, 2005–2019

Se bilden i större format

Antal avgjorda mål om överprövning i domstol de senaste 15 åren, 2005–2019

Antal inkomna och avgjorda mål 2019 per förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen

Domstol Inkomna Avgjorda
Förvaltningsrätten i Falun

369

375

Förvaltningsrätten i Göteborg 313 336
Förvaltningsrätten i Härnösand 70 84
Förvaltningsrätten i Jönköping 167 139
Förvaltningsrätten i Karlstad 148 218
Förvaltningsrätten i Linköping 332 313
Förvaltningsrätten i Luleå 80 90
Förvaltningsrätten i Malmö 690 526
Förvaltningsrätten i Stockholm 538 535
Förvaltningsrätten i Umeå 55 43
Förvaltningsrätten i Uppsala 193 212
Förvaltningsrätten i Växjö 156 153
Summa 3 111
3 024

 

Domstol Inkomna Avgjorda
Kammarrätten i Göteborg 124 135
Kammarrätten i Jönköping 114 125
Kammarrätten i Stockholm 162 177
Kammarrätten i Sundsvall 113 99
Summa kammarrätter 513 536
Högsta förvaltningsdomstolen 169 238

Källa: Domstolsverket

 

Senast uppdaterad: