Lagar och förordningar

Lagen om upphandlingsstatistik

RubrikLag

Lagen om upphandlingsstatistik

SFS 2019:668

Förordningar

RubrikLag

Förordningen om upphandlingsstatistik

SFS 2020:332

Upphandlingsförordningen

SFS 2016:1162
Förordningen om kollektivtrafik SFS 2011:1126

Föreskrifter

RubrikLag

Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om insamling av uppgifter för statistikändamål
Tillämpningsstöd för UFS 2020:1

UFS 2020:1

 

Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om upphandlings-ID
Tillämpningstöd för UFS 2020:2

UFS 2020:2 

Upphandlingsmyndighetens föreskrifter om ändring i föreskrift UFS 2020:1 om insamling av uppgifter för statistikändamål UFS 2020:3
Konkurrensverkets föreskrifter om ansökan om registrering av en annonsdatabas enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik KKVFS 2020:1
Konkurrensverkets föreskrifter om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik KKVFS 2020:2
Föreskrifter om ändring i Konkurrensverkets föreskrifter (2020:2) om betalning av avgifter enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik
Träder i kraft 1 januari 2021
KKVFS 2020:3

Förarbeten

RubrikLag

Departementspromemorian Statistik på upphandlingsområdet

Ds 2017:48

Propositionen Statistik på upphandlingsområdet

Prop. 2018/19:142

Relaterad information

Senast uppdaterad: