Innehåll på sidan

Upphandlingspliktiga inköp

Värdet av de inköp som omfattas av upphandlingslagarna uppskattas till cirka 819 miljarder kronor år 2020. Detta motsvarade närmare en sjättedel av BNP till baspris (exklusive moms).

Från och med 2022 har Upphandlingsmyndigheten tagit över arbetet med att beräkna värdet av upphandlingspliktiga inköp.

Dokument och länkar