Innehåll på sidan

Nyckeltal för offentliga upphandlingar

Här finns nyckeltal för upphandlingar annonserade under 2020. Nyckeltalen utgör en delmängd av den statistik om offentlig upphandling som Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten tillsammans publicerar.

Nyckeltal om annonserade upphandlingar 2020

 • Antalet annonserade upphandlingar var 17 938 under 2020, en minskning med 2,5 procent jämfört med 2019. Det är den största förändringen sedan direktupphandlingsgränsen höjdes 2014.
   
 • Andelen annonserade upphandlingar som inte omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv fortsätter att minska. Under den senaste femårsperioden har andelen sjunkit från 58 procent år 2016 till 52 procent år 2020.
   
 • De klart vanligaste förfarandena är förenklat förfarande för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och öppet förfarande för upphandlingar över tröskelvärdena. 2020 användes
  • förenklat förfarande i 97 procent av alla upphandlingar som inte omfattades av EU:s upphandlingsdirektiv och
  • öppet förfarande i 89 procent av alla upphandlingar som omfattades av EU:s upphandlingsdirektiv.
    
 • De förfaranden som ökat sedan 2017, när de nya upphandlingslagarna trädde i kraft, är urvalsupphandlingar för de ej direktivstyrda upphandlingarna och för de direktivstyrda upphandlingarna selektivt förfarande och förhandlat förfarande.
   
 • Precis som tidigare år annonseras de flesta upphandlingar inom CPV-huvudgrupp 45 Anläggningsarbete. 2020 annonserades 6 612 upphandlingar med minst en CPV-kod i den huvudgruppen. Det är drygt en tredjedel av alla annonserade upphandlingar.
   
 • Andelen annonserade upphandlingar som avser ramavtal fortsätter att stiga, från 37 procent år 2019 till 40 procent 2020.
   
 • Andelen annonserade upphandlingar som avbrutits ökade fram till 2018 men har sedan dess minskat, från 14,1 procent 2018 till 12,9 procent 2020.

Källa: Mercell (data) och Upphandlingsmyndigheten (bearbetning), 2021.

Mer statistik och underlag för dessa nyckeltal finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

 

Figurer som visar några av nyckeltalen

Informationen om statistikens ursprung och metod finns även i kapitel 4 i Nyckeltal för offentliga upphandlingar publicerade 2020 (Konkurrensverkets analys i korthet 2021:3).

Antal annonserade upphandlingar, 2012–2020 (antal)

Källa: Mercell (data), Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Konkurrensverket (visualisering), 2021.

Andelen annonserade upphandlingar utifrån om de omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv (direktivstyrda) eller inte, 2012–2020 (procent)

Källa: Mercell (data), Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Konkurrensverket (visualisering), 2021. För koncessioner saknas uppgift om de är direktivstyrda eller inte varför de redovisas separat.

De 10 vanligaste CPV-koderna i upphandling 2020

CPV-kod Benämning Antal Andel
45 Anläggningsarbete 6 612 37 %
71 Arkitekt, bygg-, ingenjörs-, och besiktningstjänster 2 179 12 %
79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, tryckning och säkerhet 1 843 10 %
90 Avlopps- och avfallshantering, sanering och miljötjänster 1 521 8 %
50 Reparation och underhåll 1 119 6 %
34 Transportutrustning och transporthjälpmedel 1 089 6 %
33 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar 1 000 6 %
72 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd 987 6 %
44 Konstruktioner och konstruktionsmaterial; konstruktionshjälpmedel (utom elutrustning) 917 5 %
51 Installation (utom programvara) 872 5 %

Källa: Mercell (data), Upphandlingsmyndigheten (bearbetning).

Andel upphandlingar som avbrutits, utifrån det år upphandlingen annonserades, 2016–2020 (procent)

Källa: Mercell (data), Upphandlingsmyndigheten (bearbetning) och Konkurrensverket (visualisering), 2021.

 

Dokument och länkar