Innehåll på sidan

Siffror och fakta

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Här har vi samlat grundläggande fakta och siffror om offentlig upphandling.

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har tidigare gett ut den gemensamma rapporten Statistik om offentlig upphandling. Genom samarbetet har myndigheterna tillhandahållit en gemensam bild av den offentliga upphandlingen för olika intressenter.

Från 2022 har Upphandlingsmyndigheten även tagit över arbetet med att ta fram statistik om överprövningar i domstol och att beräkna värdet på upphandlingspliktiga inköp. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns statistik om offentlig upphandling.

Värdet av den offentliga upphandlingen

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick 2020 till 819 miljarder kronor. Det motsvarar drygt en sjättedel av BNP.

Tidigare rapporter och analyser om offentlig upphandling