Innehåll på sidan

Siffror och fakta

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Här har vi samlat grundläggande fakta och siffror om offentlig upphandling.

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten har tidigare gett ut den gemensamma rapporten Statistik om offentlig upphandling. Genom samarbetet kan myndigheterna tillhandahålla en gemensam bild av den offentliga upphandlingen för olika intressenter.

Från 2021 har vi beslutat att den primära publiceringen sker digitalt på våra webbplatser i stället för i en fysisk rapport. På den här sidan presenterar vi delar av den statistik som tidigare publicerats i den gemensamma rapporten. På Upphandlingsmyndighetens webbplats finns ytterligare statistik om offentlig upphandling.

Värdet av den offentliga upphandlingen ökar

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick 2019 till 803 miljarder kronor. Det motsvarar drygt en sjättedel av BNP eller 80 000 kronor per invånare.

Tidigare rapporter