Tröskelvärden 2018–2019

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser (1 januari 2018–31 december 2019)

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LOU (gällde från 1 januari 2018)

Varor och tjänster Euro SEK
Statliga myndigheter 144 000 1 365 782
Övriga upphandlande myndigheter (till exempel kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser) 221 000 2 096 097

Byggentreprenader
   
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 5 548 000 52 620 561

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 750 000 7 113 450

Direktupphandlingsgränsen enligt LOU


Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 586 907

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUF och LUFS (gällde från 1 januari 2018)

Varor och tjänster Euro SEK
Upphandlande enheter/myndigheter 443 000 4 201 678

Byggentreprenader
   
Upphandlande enheter/myndigheter 5 548 000 52 620 561

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 1 000 000 9 484 600

Direktupphandlingsgränsen enligt LUF och LUFS


Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 1 092 436

Tröskelvärden och direktupphandlingsgräns enligt LUK (gällde från 1 januari 2018)

Koncessioner Euro SEK
Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 5 548 000 52 620 561

Direktupphandlingsgränsen enligt LUK


Samtliga upphandlande enheter/myndigheter 2 631 028

Relaterad information

Senast uppdaterad: