Beräkna kontraktets värde

Det är tröskelvärdenas beloppsvärde som avgör om en upphandling ska ske enligt de direktivstyrda eller de nationella reglerna.

Under direktupphandlingsgränsen

En direktupphandling kan vara möjlig om värdet uppgår till högst 615 312 kronor för organisationer som lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU) och 1 142 723 kronor för organisationer som lyder under lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF) eller lagen om försvars- och säkerhetsupphandling (LUFS). Räkna ihop alla direktupphandlingar av samma slag under räkenskapsåret när du beräknar beloppsgränsen.  
Mer om direktupphandling under direktupphandlingsgränsen

Över direktupphandlingsgränsen och under tröskelvärdena

Om värdet överstiger direktupphandlingsgränsen men understiger de så kallade tröskelvärdena, kan man använda förenklat förfarande, urvalsförfarande, konkurrenspräglad dialog eller projekttävling. I särskilda situationer kan man även använda direktupphandling.

Över tröskelvärdena

Om värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdena används andra upphandlingsförfaranden såsom öppet eller selektivt förfarande, konkurrenspräglad dialog, förhandlat förfarande med föregående annonsering i de fall som anges i lagen eller utan föregående annonsering i de fall som anges i lagen.

Relaterad information