Innehåll på sidan

Rapporter om upphandling

Konkurrensverket bedriver ett främjande arbete, vilket bland annat innebär att vi tar fram rapporter inom upphandlingsområdet. Vi lägger också ut forskningsuppdrag, så kallad uppdragsforskning, på forskare inom områden där det finns behov av att belysa eller undersöka en fråga.