Västerås gjorde otillåtet köp av it-drift

Press När ett nytt avtal om it-drifttjänster inte fanns på plats i tid valde Västerås kommun att teckna tilläggsavtal med den tidigare leverantören utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att det var en otillåten...

Genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling har ökat visar ny statistik

I rapporten "Statistik om offentlig upphandling 2020" framgår bland annat att det genomsnittliga antalet anbudsgivare har stigit från 4,1 år 2017 till 4,5 år 2019.

Hedemora gjorde fel när socionomtjänster köptes in

Hedemora kommun har på ett felaktigt sätt upphandlat socionomer. Konkurrensverket anser att kommunen har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling och yrkar nu att Hedemora ska betala 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Norrköpings kommun får kritik för bristande kontroll av inköp

Press Norrköpings kommun har genomfört otillåtna direktupphandlingar på grund av bristande kontroll i vissa inköp. Kommunen har även brustit i sin dokumentation kring inköpen. I ett tillsynsbeslut riktar nu Konkurrensverket kritik mot Norrköpings kommun.

Kriminalvården gjorde felaktig upphandling av provstickor

Press Kriminalvården bröt mot upphandlingsreglerna när myndigheten köpte in urinprovstickor. Konkurrensverket yrkar nu att Kriminalvården ska betala 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.