RSS-Konkurrensverkets nyheter https://www.konkurrensverket.se/special/RSS-konkurrensverkets-nyheter Not available tor, 15 apr 2021 18:48:15 tor, 15 apr 2021 18:48:15 sv-SE Sammanslagningen av Altia och Arcus godkänns efter åtaganden https://www.konkurrensverket.se/nyheter/sammanslagningen-av-altia-och-arcus-godkanns-efter-ataganden 19944 tor, 15 apr 2021 18:36:59 Svenska e-handeln med läkemedel störst i Norden https://www.konkurrensverket.se/nyheter/svenska-e-handeln-med-lakemedel-storst-i-norden 19939 ons, 14 apr 2021 08:49:16 Konkurrensverkets yttrande över betänkandet "En gemensam angelägenhet" https://www.konkurrensverket.se/nyheter/konkurrensverkets-yttrande-over-betankandet-en-gemensam-angelagenhet 19937 fre, 09 apr 2021 11:40:16 Personuppgiftsincident anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten https://www.konkurrensverket.se/nyheter/personuppgiftsincident-anmald-till-integritetsskyddsmyndigheten 19935 tor, 08 apr 2021 10:38:09 Stockholm Vatten köpte avfallstjänster utan att följa upphandlingsreglerna https://www.konkurrensverket.se/nyheter/stockholm-vatten-kopte-avfallstjanster-utan-att-folja-upphandlingsreglerna 19932 tis, 06 apr 2021 16:04:05 Sundbyberg gjorde flera felaktiga köp av städtjänster https://www.konkurrensverket.se/nyheter/sundbyberg-gjorde-flera-felaktiga-kop-av-stadtjanster 19924 tor, 01 apr 2021 11:35:23 Skyndsamhetskrav kan bidra till snabbare domstolsprocesser i mål om överprövning https://www.konkurrensverket.se/nyheter/skyndsamhetskrav-kan-bidra-till-snabbare-domstolsprocesser-i-mal-om-overprovning 19923 ons, 31 mar 2021 17:12:10 Nyköping gjorde otillåten direktupphandling av markarbeten https://www.konkurrensverket.se/nyheter/nykoping-gjorde-otillaten-direktupphandling-av-markarbeten 19920 tis, 30 mar 2021 11:57:39 Konkurrensverket ifrågasätter behovet av tillsyn av auktorisationssystem https://www.konkurrensverket.se/nyheter/konkurrensverket-ifragasatter-behovet-av-tillsyn-av-auktorisationssystem 19908 tor, 18 mar 2021 09:26:18 Ny lagstiftning om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter https://www.konkurrensverket.se/nyheter/ny-lagstiftning-om-forbud-mot-otillborliga-handelsmetoder-vid-kop-av-jordbruks--och-livsmedelsprodukter 19907 ons, 17 mar 2021 12:00:01