RSS-Konkurrensverkets nyheter https://www.konkurrensverket.se/special/RSS-konkurrensverkets-nyheter Not available mån, 11 jan 2021 11:44:23 mån, 11 jan 2021 11:44:23 sv-SE Konkurrensverket avstyrker nytt förslag om höjda elnätsavgifter https://www.konkurrensverket.se/nyheter/konkurrensverket-avstyrker-nytt-forslag-om-hojda-elnatsavgifter 19818 mån, 11 jan 2021 11:39:18 Belysningsföretag får betala konkurrensskadeavgift för otillåtet samarbete https://www.konkurrensverket.se/nyheter/belysningsforetag-far-betala-konkurrensskadeavgift-for-otillatet-samarbete 19808 tis, 22 dec 2020 14:57:19 Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen https://www.konkurrensverket.se/nyheter/rapport-om-systembolaget-till-eu-kommissionen7 19807 tis, 22 dec 2020 12:47:25 Hedemora gjorde fel när socionomtjänster köptes in https://www.konkurrensverket.se/nyheter/hedemora-gjorde-fel-nar-socionomtjanster-koptes-in 19804 mån, 21 dec 2020 16:11:53 Norrköpings kommun får kritik för bristande kontroll av inköp https://www.konkurrensverket.se/nyheter/norrkopings-kommun-far-kritik-for-bristande-kontroll-av-inkop 19802 mån, 21 dec 2020 14:47:50 Kriminalvården gjorde felaktig upphandling av provstickor https://www.konkurrensverket.se/nyheter/kriminalvarden-gjorde-felaktig-upphandling-av-provstickor 19799 fre, 18 dec 2020 11:11:53 Hässleholm får inte vägra privata företag tillgång till mark för att lägga ner fiber https://www.konkurrensverket.se/nyheter/hassleholm-far-inte-vagra-privata-foretag-tillgang-till-mark-for-att-lagga-ner-fiber 19798 tor, 17 dec 2020 14:18:07 Särskild undersökning av ett samgående på vin- och spritmarknaden https://www.konkurrensverket.se/nyheter/sarskild-undersokning-av-ett-samgaende-pa-vin--och-spritmarknaden 19793 tis, 15 dec 2020 17:28:16 Malmös köp av stödboende var otillåten direktupphandling https://www.konkurrensverket.se/nyheter/malmos-kop-av-stodboende-var-otillaten-direktupphandling 19789 tis, 15 dec 2020 11:02:10 Konkurrensverket stämmer Arla Foods för otillåtet samarbete https://www.konkurrensverket.se/nyheter/konkurrensverket-stammer-arla-foods-for-otillatet-samarbete 19786 mån, 14 dec 2020 16:22:18