Produktmarknadskonkurrens och diskriminering - Teori och empiri

Produktmarknadskonkurrens och diskriminering - Teori och empiri

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Fredrik Heyman vid Institutet för Näringslivsforskning har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt effekterna av en ökad produktmarknadskonkurrens på förekomsten av diskriminering i det privata näringslivet. Medförfattare till rapporten är Pehr-Johan Norbäck samt Lars Persson.

Läs mer och beställ/ladda ner

The role of personality traits on price cartel characteristics

The role of personality traits on price cartel characteristics

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Magnus Söderberg vid CERNA Mines ParisTech har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt betydelsen av både ekonomiska incitament och individers personlighetsdrag för bildandet och varaktigheten av priskarteller.

Läs mer och beställ/ladda ner

Offentlig upphandling och innovation

Offentlig upphandling och innovation

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Charles Edquist vid CIRCLE, Lunds universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, analyserat hur offentlig upphandling kan vara en drivkraft för innovation.

Läs mer och beställ/ladda ner

Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?

Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Per-Erik Eriksson, Luleå tekniska universitet och John Hane från Foyen Advokatfirma har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, genomfört en granskning av entreprenadupphandlingar på den svenska byggmarknaden.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden. Hur fungerar den och vilka åtgärder kan vara motiverade?

Konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden. Hur fungerar den och vilka åtgärder kan vara motiverade?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2014 Hans Lind och Fredrik Kopsch vid Kungliga tekniska högskolan har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, belyst konkurrenssituationen inom fastighetsmäklarmarknaden.

Läs mer och beställ/ladda ner