Elektronisk upphandling - En analys av fördelar, nyttor, utmaningar och hinder

Elektronisk upphandling - En analys av fördelar, nyttor, utmaningar och hinder

UPPHANDLING, FORSKNING, ELEKTRONISK UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Konkurrensverket har gett Anne Engström vid Luleå tekniska universitet i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, kartlägga nyttor och kostnader vid införandet av elektronisk upphandling för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. Medförfattare är Åsa Wallström (Luleå tekniska universitet) och Esmail Salehi-Sangari (KTH).

Läs mer och beställ/ladda ner

Kontrakt och konkurrens i den regionala kollektiva busstrafiken

Kontrakt och konkurrens i den regionala kollektiva busstrafiken

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Staffan Hultén vid Handelshögskolan i Stockholm har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt de regionala trafikmyndigheternas (RKM) användning av incitamentskontrakt.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kundrörlighet på fondmarknaden. Kundernas rörelsemönster och drivkrafter för fondhandlande

Kundrörlighet på fondmarknaden. Kundernas rörelsemönster och drivkrafter för fondhandlande

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Karl Lundvall vid Copenhagen Economics har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, kartlagt konsumentbeteende och rörelsemönster på fondmarknaden. David Nordström och Cecilia Gustafsson är medförfattare till rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

Kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet ur ett konkurrensrättsligt perspektiv

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Professor Johan Lindholm vid juridiska institutionen på Umeå universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, utrett hur konkurrensrättens bestämmelser ska tillämpas på kommersiell exploatering av idrottsverksamhet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Den offentliga marknaden i Sverige. En empirisk analys av den offentliga sektorns samlade inköp

Den offentliga marknaden i Sverige. En empirisk analys av den offentliga sektorns samlade inköp

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2015 Konkurrensverket har gett dr Karl-Markus Modén vid Karlstads universitet i uppdrag att, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, med hjälp av ny data göra en uppskattning av den offentliga sektorns samlade inköp samt att undersöka om och vilket sätt dessa data kan komplettera den statistik om offentliga upphandlingar som Konkurrensverket redovisar varje år. Medförfattare är Magnus Arnek, Stefan Sidholm, Fredrik Tamm samt Björn Wahlman. 

Läs mer och beställ/ladda ner