Are laggards anti-competitive: the case of European mobile telephone operators

Are laggards anti-competitive: the case of European mobile telephone operators

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2003

Läs mer och beställ/ladda ner

Krävs både dominans och konkurrensskada för att stoppa företagskoncentrationer

Krävs både dominans och konkurrensskada för att stoppa företagskoncentrationer

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2003

Läs mer och beställ/ladda ner

Om Internet och marknader i förändring

Om Internet och marknader i förändring

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2002 Tiderna förändras och vi med dem. Internet har förändrat samspelet mellan företag och kunder och förändrat den geografiska marknadsplatsen så mycket att det förtjänar extra uppmärksamhet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Marknadsmakt och karteller: Samhällsekonomisk effektivitet, rättsliga rekvisit, och insikter från experiment

Marknadsmakt och karteller: Samhällsekonomisk effektivitet, rättsliga rekvisit, och insikter från experiment

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2002 I föreliggande studie, som Professor Martin Dufwenberg utfört på uppdrag av Konkurrensverket, pekar författaren på möjligheten att konkurrenspolitikens ekonomiska mål kommer i konflikt med de rättsliga rekvisit på vilka rättstillämpningen baseras.

Läs mer och beställ/ladda ner

Potential Competition: Theory empirical evidence and legal practice

Potential Competition: Theory empirical evidence and legal practice

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2002 Potential competition is a very important concept in the application of competition law. According to some theories in economics, potential competition is enough to limit market power even when one or a few firms has a very strong position in the market, in terms of actual market shares.

Läs mer och beställ/ladda ner