Tjänstemarknader där konsumenten har ett informationsunderläge – empiriska exempel från tandvård och bilreparationer

Tjänstemarknader där konsumenten har ett informationsunderläge – empiriska exempel från tandvård och bilreparationer

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2006 På uppdrag av Konkurrensverket har Erik Grönqvist gjort en översikt av modeller för hur konkurrensen påverkas då konsumenten har svårt att bedöma kvaliteten på varor och tjänster.

Läs mer och beställ/ladda ner

Optimala sanktioner inom svensk konkurrensrätt

Optimala sanktioner inom svensk konkurrensrätt

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2006 På uppdrag av Konkurrensverket har Nils Wahl analyserat optimala sanktionssystem för överträdelser av det konkurrensrättsliga regelverket.

Läs mer och beställ/ladda ner

Offentlig upphandling, ramavtal och auktionsteori

Offentlig upphandling, ramavtal och auktionsteori

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2006 På uppdrag av Konkurrensverket har Fredrik Andersson analyserat användningen av ramavtal med särskilt fokus på tillämpligheten av auktionsteori.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrens och kvalitet. En översikt.

Konkurrens och kvalitet. En översikt.

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2006 På vissa marknader tycks konkurrensen i stor utsträckning ske i kvalitetsdimensionen medan den på andra marknader nästan uteslutande sker i prisdimensionen. Hur kan man förklara sådana skillnader?

Läs mer och beställ/ladda ner

Kvalitetskonkurrens och kundval inom kommunal äldreomsorg

Kvalitetskonkurrens och kundval inom kommunal äldreomsorg

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2006 På uppdrag av Konkurrensverket har Marianne Svensson och Per Gunnar Edebalk genomfört en kvalitativ empirisk analys av kvalitetskonkurrens inom hemtjänsten för äldre.

Läs mer och beställ/ladda ner