Market Power in the Nordic Power Market

Market Power in the Nordic Power Market

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 In this report the results of a study by Econ Pöyry looking at the potential and importance of market power in the Nordic electricity market are presented.

Läs mer och beställ/ladda ner

Vad kan offentliga beställare lära sig av privata? En explorativ studie av Sverige

Vad kan offentliga beställare lära sig av privata? En explorativ studie av Sverige

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 I rapporten diskuterar författaren vad offentliga beställare kan lära sig av privata företag när det gäller att stimulera konkurrensen mellan företag.

Läs mer och beställ/ladda ner

Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt: Drivkrafter och institutioner. Underlagsrapport till Konkurrensen i Sverige 2007.

Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt: Drivkrafter och institutioner. Underlagsrapport till Konkurrensen i Sverige 2007.

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2007 I denna rapport analyseras betydelsen av entreprenörskap och FoU för en nations välstånd. Fokus ligger på entreprenörens roll i denna process. Vidare diskuteras de institutionella förutsättningarnas betydelse för att stimulera det som kallas produktivt entreprenörskap. Diskussionen är kopplad till vad som redan har gjorts i Sverige.

Läs mer och beställ/ladda ner

TV-Distribution in Sweden - Is It Competitive?

TV-Distribution in Sweden - Is It Competitive?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2007 Mats Bergman and Johan Stennek have at the request of the Swedish Competition Authority analysed the competition aspects of TV-distribution in Sweden.

Läs mer och beställ/ladda ner

Metoder för att beräkna privat konkurrensskada och krav på precision i domstol

Metoder för att beräkna privat konkurrensskada och krav på precision i domstol

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2006 På uppdrag av Konkurrensverket har Rickard Sandin, ECON Analys AB, kartlagt metoder för att beräkna privat konkurrensskada och krav på precision i domstol.

Läs mer och beställ/ladda ner