Mellanbanksavgifter i betalsystem - Bra eller dåligt för konsumenterna?

Mellanbanksavgifter i betalsystem - Bra eller dåligt för konsumenterna?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Karl Lundvall och Niklas Strand vid Copenhagen Economics undersökt konkurrenseffekter av mellanbanksavgifter. Det är författarna själva som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

Upphandling, avtalsutformning och innovationer

Upphandling, avtalsutformning och innovationer

UPPHANDLING, INNOVATION, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 I början av 2008 gav Konkurrensverket Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), i uppdrag att utifrån ekonomisk teori analysera vanliga kontrakts- och avtalsformer från effektivitets- och konkurrenssynpunkt. Med utgångspunkt från förhållanden i bygg- och anläggningsbranschen studerar författaren bl.a. förutsättningarna för att med nya entreprenadformer komma till rätta med åtminstone en del av branschens problem.

Läs mer och beställ/ladda ner

Skall vi singla slant?

Skall vi singla slant?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 I början av 2008 gav Konkurrensverket Tom Madell, professor i juridik, och Sofia Lundberg, doktor i nationalekonomi vid Umeå universitet, i uppdrag att analysera regler och förutsättningar för försäljning av kommunal mark och kommunala fastigheter ur ett konkurrensperspektiv.

Läs mer och beställ/ladda ner

EU:s statsstödsregler i nationell tillämpning

EU:s statsstödsregler i nationell tillämpning

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 Konkurrensverket har givit jur. dr. Jörgen Hettne och jur. kand., LL.M. Maria Fritz i uppdrag att beskriva och analysera nationella domstolars tillämpning av EU:s statsstödsregler i Sverige. Jörgen Hettne är också forskare vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) och lärare vid Lunds universitet. I denna rapport presenteras resultatet av studien.

Läs mer och beställ/ladda ner

Offentlig upphandling och offentliga inköp

Offentlig upphandling och offentliga inköp

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2008 Våren 2008 gav Konkurrensverket Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola och vid Uppsala universitet, i uppdrag att kartlägga och analysera omfattningen och sammansättningen av den offentliga upphandlingen i Sverige. En sammanfattande bedömning i rapporten är att år 2006 uppgick värdet på upphandlingspliktiga varor och tjänster till mellan 450 och 535 miljarder kronor, motsvarande mellan 15 och 18 procent av bruttonationalprodukten (BNP).

Läs mer och beställ/ladda ner