Effektivare offentlig upphandling – problem och åtgärder ur ett rättsekonomiskt perspektiv

Effektivare offentlig upphandling – problem och åtgärder ur ett rättsekonomiskt perspektiv

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 Konkurrensverket har gett professor Eva Edwardsson vid Uppsala universitet i uppdrag att tillsammans med jur.kand. Daniel Moius göra en rättslig analys av kostnadsdrivande faktorer vid offentlig upphandling.

Läs mer och beställ/ladda ner

TV-marknaden i Sverige

TV-marknaden i Sverige

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Ernst & Young kartlagt hur aktörer på TV-marknaden i Sverige betraktar konkurrenssituationen och reglering av marknaden. Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4).

Läs mer och beställ/ladda ner

Presstödet - effekter på tidningsföretagens lönsamhet och konkurrensen

Presstödet - effekter på tidningsföretagens lönsamhet och konkurrensen

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Marcus Asplund utrett presstödets effekter på tidningsföretagens lönsamhet och konkurrensen. Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4).

Läs mer och beställ/ladda ner

Undersökning om konkurrenshinder

Undersökning om konkurrenshinder

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Statistiska centralbyrån undersökt hur nystartade tillväxtföretag ser på konkurrenshinder och konkurrensfrämjande åtgärder. Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4).

Läs mer och beställ/ladda ner

Kommunal prissättning i konkurrens - En modifierad underskotts- och självkostnadsprincip

Kommunal prissättning i konkurrens - En modifierad underskotts- och självkostnadsprincip

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har jur.dr. Tobias Indén undersökt hur de kommunala rättsprinciperna i kommunallagen kan medverka till att snedvrida konkurrensen mellan kommunal och privat näringsverksamhet.

Läs mer och beställ/ladda ner