Företagens förväntningar inför vårdvalssystemets införande

Företagens förväntningar inför vårdvalssystemets införande

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har konsultföretaget Markör AB undersökt företagens förväntningar och farhågor inför de vårdvalssystem som från och med den 1 januari 2010 ska ha införts i samtliga landsting.

Läs mer och beställ/ladda ner

Miljöhänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn i offentlig upphandling

UPPHANDLING, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrensen på dagligvarumarknaden

Konkurrensen på dagligvarumarknaden

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 Konkurrensverket har gett Copenhagen Economics i uppdrag att med hjälp av kvantitativa och kvalitativa metoder beskriva bakomliggande faktorer som påverkar prisnivån i Sverige på livsmedel jämfört med andra länder i Europa. Av särskild vikt är hur priserna påverkas av konkurrensen i detaljistledet.

Läs mer och beställ/ladda ner

Object contra effect in Swedish and European competition law

Object contra effect in Swedish and European competition law

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 The Swedish Competition Act (SCA) 6 § and EC Treaty Article 81(1) prohibits agreements, decisions by associations of undertakings and concerted practices “which have as their object of effect the prevention, restriction or distortion of competition”. If an anti-competitive object is found, there is no need to assess effects under the SCA 6 § and Article 81(1).

Läs mer och beställ/ladda ner

Skatter och snedvridning av konkurrensen

Skatter och snedvridning av konkurrensen

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har Institutet för näringslivsforskning kartlagt och analyserat det svenska skattesystemets påverkan på konkurrenssituationen inom Sverige och i ett EU-perspektiv. Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4).

Läs mer och beställ/ladda ner