Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem - vad krävs?

Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem - vad krävs?

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2012, VALFRIHETSSYSTEM På uppdrag av Konkurrensverket har ekonomie doktor Karl Lundvall vid Copenhagen Economics kartlagt förutsättningarna för att konkurrens med kvalitet ska fungera inom ramen för de valfrihetsmodeller som har införts på vissa välfärdsområden.

Läs mer och beställ/ladda ner

Svenska aktiebolags styrelsenätverk

Svenska aktiebolags styrelsenätverk

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2012 På uppdrag av Konkurrensverket har Love Bohman vid Stockholms universitet kartlagt fenomenet överlappande styrelseledamöter mellan svenska aktiebolag.

Läs mer och beställ/ladda ner

A survey of the approaches and methods used to assess the economic effects of a Competition Authority's work

A survey of the approaches and methods used to assess the economic effects of a Competition Authority's work

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2012 Konkurrensverket har gett professor Stephen Davies vid University of East Anglia, i uppdrag att redovisa för- och nackdelar med olika metoder och angreppssätt för att utvärdera effekterna av konkurrensmyndigheters arbete.

Läs mer och beställ/ladda ner

Inträdeshinder för privata vårdcentraler - erfarenheter från valfrihetsreformen inom primärvård

Inträdeshinder för privata vårdcentraler - erfarenheter från valfrihetsreformen inom primärvård

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2011, VALFRIHETSSYSTEM Konkurrensverket har gett ekonomie doktor Karl Lundvall vid Copenhagen Economics i uppdrag att identifiera och analysera hur inträdeshinder för nya aktörer inom primärvården har utvecklats efter införandet av valfrihetsreformen.

Läs mer och beställ/ladda ner

Business Activity and Exclusive Right in the Swedish PSI Act

Business Activity and Exclusive Right in the Swedish PSI Act

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2011 Konkurrensverket har gett Björn Lundqvist och Marc de Vries i uppdrag att klargöra begreppen ”affärsverksamhet” och ”exklusiv rätt” i lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Medförfattare har varit Emma Linklater och Liisa Rajala Malmgren.

Läs mer och beställ/ladda ner