Dataekonomier - om plattformar, tredjepartsaktörer och behovet av transparens på digitala marknader.

Dataekonomier - om plattformar, tredjepartsaktörer och behovet av transparens på digitala marknader.

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2020 Docent Stefan Larsson vid Lunds universitet har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt vilken roll individers data, inklusive personuppgifter, spelar på digitala marknader.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kartellbrottslighetens moraliska ekonomi

Kartellbrottslighetens moraliska ekonomi

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2020 Effektiviteten i arbetet mot konkurrensbegränsande samarbeten och karteller beror i hög grad på hur allmänheten ser på brott mot regelverken. Om regelöverträdelser är socialt stigmatiserade minskar människors benägenhet att begå dem, likaså om allmänheten känner till de negativa effekterna dessa överträdelser har för konkurrensens mellan företag, höjda priser och för samhällsekonomin i stort.

Läs mer och beställ/ladda ner

Konkurrens och offentlig upphandling

Konkurrens och offentlig upphandling

KONKURRENS, UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2020 Professor Fredrik Andersson har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt hur konkurrenshänsyn beaktas och kan beaktas för ändamålsenlig och effektiv offentlig upphandling.

Läs mer och beställ/ladda ner

Competition and Litigation in Swedish Public Procurement

Competition and Litigation in Swedish Public Procurement

UPPHANDLING, UPPDRAGSFORSKNING, 2020 Docent Janne Tukiainen och docent Kirsi-Maria Halonen har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, undersökt varför antalet anbud minskat inom offentlig upphandling. Författarna har även undersökt överprövningar av genomförda upphandlingar.

Läs mer och beställ/ladda ner

Kontrafaktiska tester och missbruksbedömning

Kontrafaktiska tester och missbruksbedömning

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2019 Vladimir Bastidas Venegas har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning utrett hur kontrafaktiska analyser används inom europeisk och svensk konkurrensrätt, och hur dessa analyser tillämpas vid missbruksbedömning/bedömning av missbruk av dominerande ställning.

Läs mer och beställ/ladda ner