Beställ publikation

Regioners upphandlingar av vårdpersonal. En uppföljning av utvecklingen sedan 2015

Pris: 175 kr/st"