Välkommen till rundabordssamtal om platsundersökningar

Den 6 september bjuder vi in ombud till rundabordssamtal om platsundersökningar. Vi vänder oss särskilt till ombud som har erfarenhet av platsundersökningar och som har synpunkter och förslag att framföra till oss.

Datum: Torsdag 6 september 2018
Tid: Klockan 13.00–15.00
Plats: Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm.
Anmälan: Sista dag för anmälan var den 27 augusti.

Vi brukar varje år arrangera minst en ombudsträff för att diskutera frågor som rör vår tillsyn och som vi gärna vill ha ombudens syn på. Det senaste mötet ägde rum i november, fokus för det mötet var våra koncentrationsprövningar och den utökade beslutanderätten som infördes den 1 januari i år. Mötena är väldigt värdefulla för oss då de ger oss en möjlighet att få in förslag på hur vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vid nästa ombudsträff tänkte vi prova ett nytt grepp och i stället samlas i en mindre grupp i form av ett så kallat rundabordssamtal. Fokus för mötet ska vara platsundersökningar. Syftet är att skapa goda förutsättningar för en bra diskussion där vi förhoppningsvis kan få in ännu fler synpunkter än vi fått vid tidigare ombudsträffar.

Rundabordssamtalet kommer att genomföras den 6 september 2018 klockan 13.00–15.00 i Konkurrensverkets lokaler. Vi vill särskilt bjuda in ombud som har erfarenhet av platsundersökningar och har synpunkter och förslag som de vill framföra till oss. För att informationen från mötet ska nå även andra kommer vi efteråt att publicera ett referat av vad som framkom vid mötet. Av referatet kommer det inte att framgå vem som har framfört vilken synpunkt.

Vi hoppas att det ska finnas ett stort intresse att delta vid samtalet. En viktig fråga som vi redan nu vet att vi gärna vill prata om är it-sök vid platsundersökningar. Vi vill gärna ha förslag på ytterligare frågor som ni tycker är viktiga att ta upp vid mötet.

Anmälan

Sista dag för anmälan var den 27 augusti 2018.

Har du frågor om rundabordssamtalet? Kontakta Hanna Witt, 08-700 16 44, hanna.witt@kkv.se eller Anna Dalshagen, 08-700 16 58, anna.dalshagen@kkv.se

Har du frågor om anmälan eller vill avanmäla dig? Kontakta Marie Hellman, 08-700 16 25, Marie.Hellman@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: