Välkommen till rundabordssamtal om ålägganden

Den 16 oktober bjuder vi in ombud till rundabordssamtal om ålägganden. Vi vänder oss särskilt till ombud som har erfarenhet av våra ålägganden, och som har synpunkter och förslag att framföra till oss vad gäller våra rutiner.

Datum: Onsdagen 16 oktober 2019
Tid: Klockan 13.00–15.00
Plats: Konkurrensverket, Ringvägen 100, Stockholm.
Anmälan: Sista dag för anmälan var den 10 oktober 2019.

Vi brukar anordna minst en ombudsträff per år för att diskutera frågor som rör vår tillsyn, och som vi gärna vill ha ombudens syn på. Det senaste mötet ägde rum i februari 2019, och fokus för det mötet var de förhör som vi håller inom ramen för våra utredningar. Mötena är väldigt värdefulla för oss då de ger oss en möjlighet att få in förslag på hur vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet.

Fokus för det här mötet kommer att vara ålägganden enligt 5 kap. 1 § första stycket 1 i konkurrenslagen, det vill säga ålägganden att tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat. Inga andra former av ålägganden kommer att beröras. Rundabordssamtalet kommer att äga rum onsdagen den 16 oktober 2019 kl. 13.00–15.00, i Konkurrensverkets lokaler på Ringvägen 100, Stockholm.

Vi vill särskilt rikta inbjudan till ombud som har erfarenhet av ålägganden enligt 5 kap. 1 § första stycket 1, och som har synpunkter och förslag som de vill framföra till oss. För att informationen från mötet ska nå även andra kommer vi efteråt att publicera ett referat av vad som har kommit fram vid mötet. Av referatet kommer det inte att framgå vem som har framfört vilken synpunkt.

Vi hoppas att det ska finnas ett stort intresse av att delta i samtalet. En fråga som vi redan nu vet att vi gärna vill prata om är hur vi förhåller oss till valet av utredningsverktyg, det vill säga hur vi använder ålägganden respektive våra övriga utredningsverktyg.

Vi tar gärna emot förslag på ytterligare frågor som ni skulle vilja att vi tar upp. Mejla eller ring gärna Hanna Witt eller Sahel Noroozi om ni har några förslag eller frågor.

Välkommen!

Anmälan

Sista dag för anmälan var den 10 oktober.

Har du frågor om rundabordssamtalet, kontakta:
Hanna Witt, 076-542 16 44, hanna.witt@kkv.se
Sahel Noroozi, 076-542 15 04, sahel.noroozi@kkv.se 

Relaterad information

Senast uppdaterad: