Seminarium om konkurrensen på digitala plattformsmarknader i Sverige

Fredagen den 19 mars 2021 bjöd Konkurrensverket in till ett digitalt seminarium om rapporten Konkurrensen på digitala plattformsmarknader i Sverige.

Datum: Fredag den 19 mars 2021
Tid: 9.00–11.00
Plats: Digitalt seminarium i Zoom

I syfte att få en djupare inblick i konkurrens- och marknadsförhållandena på digitala plattformsmarknader i Sverige har Konkurrensverket genomfört en omfattande undersökning som presenterades i en rapport den 26 februari 2021. Vi har analyserat fem marknader innefattande 16 plattformar för att undersöka om det finns hinder för effektiv konkurrens, och om dagens regelverk är tillräckligt för att vi ska kunna bedriva en effektiv tillsyn.

Seminarium: Videoinspelning

Seminarium: Ljudinspelning

Presentationsbilder

Rapport: Konkurrensen på digitala plattformsmarknader i Sverige
Intervju i nyhetsbrevet 26 februari 2021: Fördjupad kunskap om konkurrensen på digitala plattformsmarknader i Sverige

På seminariet berättar vi om slutsatserna i rapporten, med fokus på ett antal identifierade konkurrensproblem och förutsättningarna för en effektiv konkurrenstillsyn. Efter varje presentationspass kommer det att finnas tid för frågor.

Program

 • Introduktion till rapporten
 • Plattformars marknadsmakt
 • Plattformars dubbla roller
 • Paus
 • Företagsanvändares tillgång till kunddata
 • Kan Konkurrensverket utöva effektiv tillsyn mot digitala plattformar?

Medverkande

 • Rikard Jermsten, generaldirektör
 • David Nordström, sakkunnig ekonom och projektledare för rapporten
 • Hilda Ralsmark, ekonområd
 • Katharina Voss, sakkunnig jurist
 • Staffan Martinsson, konkurrensråd
 • Arvid Fredenberg, chefsekonom
 • Moderator: Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig

Anmälan

Sista dag för anmälan var den 17 mars. Länken till seminariet kommer att skickas till anmälda deltagare via e-post dagen innan seminariet, dvs. den 18 mars ca kl. 14.00.

Har du frågor om seminiariet? Kontakta David Nordström, projektledare, david.nordstrom@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: