Seminarium: Konkurrens i avfallssektorn som ett steg i riktning mot cirkulär ekonomi

Den 24 februari 2017 arrangerade Konkurrensverket ett seminarium om konkurrens i avfallssektorn.

Se webbsändningen från seminariet

De nordiska konkurrensmyndigheterna publicerade förra året en gemensam rapport om konkurrensen i avfallssektorn. Den huvudsakliga slutsatsen i rapporten är att det finns ett avsevärt utrymme för ökad konkurrens i de nordiska länderna och att det kan bidra till en cirkulär ekonomi och därigenom en hållbar utveckling.

Seminariet genomförs i form av ett samtal som kommer att kretsa kring frågor om avfall som handelsvara och om hur kommuner och andra beslutsfattare kan skapa och utveckla marknader nödvändiga för en cirkulär ekonomi.

Medverkande:

  • Ola Alterå, Regeringens särskilda utredare om cirkulär ekonomi
  • Weine Wiqvist, vd, Avfall Sverige
  • Britt Sahleström, vd, Återvinningsindustrierna
  • Martti Virtanen, research director, Finländska Konkurrens- och konsumentverket
  • Eivind Lillesveen Campbell, seniorrådgiver, Norska Konkurransetillsynet
  • Johan Adamsson, sakkunnig, Konkurrensverket 

Seminariet hålls på svenska och norska.

Seminariet är kostnadsfritt – men platserna är begränsade.

Datum: Fredagen den 24 februari 2017
Tid: Frukost från kl. 8.30, seminariet pågår mellan kl. 9.00 och 11.00.
Plats: Torsgatan 11, plan 1, Stockholm.
Anmälan: Sista dag för anmälan var den 17 februari.

Se webbsändningen från seminariet

Har du frågor om seminariet? Kontakta Johan Adamsson, Konkurrensverket, tfn 08-700 16 00

Relaterad information

Senast uppdaterad: