Erfarenheter av regeln om KOS – Göteborg 19 januari 2017

Ett gott företagsklimat stärker både kommunerna, landstingen och näringslivet. Tyvärr uppger många företagare att de upplever oschyst konkurrens från kommuner, landsting eller statliga aktörer. Samtidigt kan det finnas det ett berättigat intresse för kommuner och landsting att säkerställa att dess invånare får den service de behöver om det lokala näringslivet inte klarar att leverera detta.

Presentationer från seminariet

Utvärdering av KOS och framtida prioriteringar, Konkurrensverket (pdf)
Konkurrens på lika vilkor, Svenskt näringsliv (pdf)
Osund konkurrens, Almega (pdf)
Kommunen som marknadsaktör, SKL (pdf)

Datum: 19 januari 2017

Tid: Klockan 10:00–15:00

Plats: Svenskt Näringsliv (lokal Västerhavet), Södra Hamngatan 53, Göteborg

Anmälan: Sista anmälningsdag var den 12 januari 2017. Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.

Agenda

Registrering klockan 9.30. Seminariet inleds klockan 10.00.

 • Inledning
  Hanna Witt, avdelningschef, Konkurrensverket, representant från kommunen och Elisabeth Sandberg, regionchef, Svenskt näringsliv
 • Regelverket, Konkurrensverkets rapport om utvärderingen av KOS och framtida prioriteringar
  Johan Jonzon, sakkunnig, Konkurrensverket
 • Konkurrens på lika villkor
  Göran Grén, Svenskt näringsliv och Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega
 • Lunch
 • Kommunen som marknadsaktör
  Lena Dalman, förbundsjurist och Lena Svensson, ekonomi och styrning, SKL
 • Diskussion med reflektioner och frågor
  Medverkande: Hanna Witt, avdelningschef, Konkurrensverket, Lena Svensson, ekonomi och styrning, SKL, Lena Dalman, förbundsjurist, SKL, Göran Grén, konkurrensrättsexpert, Svenskt Näringsliv, Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega
  Moderator: Katarina Magnusson, funktionsansvarig, Konkurrensverket.
 • Summering och avslutning
  Representant från kommunen och Elisabeth Sandberg, regionchef, Svenskt näringsliv

Kontakt

Har du frågor om seminariet är du välkommen att kontakta:

Elisabeth Sandberg, regionchef Svenskt Näringsliv, elisabeth.sandberg@svensktnaringsliv.se eller
Johan Jonzon, Konkurrensverket, johan.jonzon@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: