Seminarium: Erfarenheter av regeln om KOS

Ett gott företagsklimat stärker både kommunerna, landstingen och näringslivet. Tyvärr uppger många företagare att de upplever oschyst konkurrens från kommuner, landsting eller statliga aktörer. Samtidigt kan det finnas ett berättigat intresse för kommuner och landsting att säkerställa att dess invånare får den service de behöver om det lokala näringslivet inte klarar att leverera detta.

Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv, SKL och Almega arrangerar seminarier om erfarenheter och intryck av regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som infördes i konkurrenslagen 2010. Det är ett gemensamt initiativ från samtliga medverkande som syftar till att öka medvetenheten om innebörden av reglerna och främja en öppen diskussion med flera olika infallsvinklar.

På programmet står bland annat Konkurrensverkets rapport om utvärdering av KOS och erfarenheter från lokala företagare samt kommunerna.

Orter och datum för seminarierna

Seminarierna är kostnadsfria men antalet platser är begränsat.

Sundsvall den 22 november 2016

Tid: kl 10.00–15.00
Plats: Södra Stadsberget 1

Läs mer och ta del av presentationer från seminariet

Kalmar den 1 december 2016

Tid: kl 10.00–14.00
Plats: Kalmarsund Hotell, Fiskaregatan 5

Läs mer och ta del av presentationer från seminariet

Göteborg den 19 januari 2017

Tid: kl 10.00–15.00
Plats: Svenskt Näringsliv (lokal Västerhavet), Södra Hamngatan 53, Göteborg

Läs mer och ta del av presentationer från seminariet

Malmö den 26 januari 2017

Tid: kl 10.00–15.00
Plats: Scandic Triangeln, Triangeln 2, Malmö

Läs mer och ta del av presentationer från seminariet

Visby den 9 februari 2017

Tid: kl 10.00–15.00
Plats: WeCreate, Strandgatan 1, Visby

Läs mer om seminariet i Visby och anmäl dig

Relaterad information

Senast uppdaterad: