• För den goda affären - våra seminarier i Almedalen

Seminarier i Almedalen 2015

Konkurrensverket höll sex stycken seminarier i Almedalen tisdagen den 30 juni 2015, på temat "För den goda affären". Vi talade om både upphandling och konkurrens med experter från Konkurrensverket och externa talare. Här kan du ta del av webbsändningar från seminarierna!

Så får vi fler att bygga mer

Bostadsbristen är stor. De som har tillgång till mark håller på den. Konkurrensen i byggbranschen kan bli bättre. Vi diskuterar bostadsbyggande utifrån en rapport som presenteras. Hur får vi fler att bygga mer?

Konkurrensverket kommer att presentera en ny rapport om byggande och konkurrens i samband med seminariet. Vi presenterar förslag om hur konkurrensen kan stärkas och byggandet öka. För att skapa möjligheter till ökat bostadsbyggande är det viktigt att se underliggande faktorer som till exempel tillgång på mark, korta planprocesser, kompetenta byggare och fungerande konkurrens. Vi diskuterar förutsättningarna för att få fler att bygga mer.

Medverkande:
Dan Sjöblom, generaldirektör, Konkurrensverket. Jonas Högset, fastighetsutveckling, SABO. Peter Wågström, VD koncernchef, NCC. Claes Thunblad, Kommunstyrelsens ordförande, Järfälla. Ola Billger, moderator, Konkurrensverket.

Lokal: Bio Borgen
Tid: 09.45 – 10.30

https://www.youtube.com/watch?v=YmBfKDGoYTk


 

Strategisk upphandling kan bidra till ökad välfärd

Offentlig upphandling kan bidra till att förverkliga olika samhällsmål. Det kan till exempel handla om att ställa krav som leder till bättre miljö och viktiga sociala krav. Vi diskuterar dessa frågor tillsammans med bland andra civilminister Ardalan Shekarabi.

Varje år köper stat och kommuner varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Hur använder vi upphandlingar för att nå olika syften och mål – till exempel kring miljö och arbetsmarknad? Den 1 september startar nya Upphandlingsmyndigheten dörrarna. Vilket ansvar får den nya myndigheten? Och vilket ansvar får Konkurrensverket som är tillsynsmyndighet? Hur kan Upphandlingsmyndigheten bidra till innovativa upphandlingar? Vi diskuterar hur strategisk upphandling kan bidra till ökad välfärd.

Medverkande:
Ardalan Shekarabi, civilminister. Dan Sjöblom, generaldirektör, Konkurrensverket. Hans-Eric Holmqvist, utredare, Upphandlingsmyndigheten. Lena Mikko, ordförande, SKL. Ola Billger, moderator, Konkurrensverket.

Lokal: Bio Borgen
Tid: 11.00 – 12.00

https://www.youtube.com/watch?v=ZlWsCUm_kYM


Många myter om offentlig upphandling

Det finns många föreställningar och fördomar kring offentliga upphandlingar. Vi lyfter fram era och andras myter och avlivar eller bekräftar dem.

Är det krångligt att lägga anbud? Är det omöjligt för små företag att sälja till offentliga sektorn? Leder höjd gräns för direktupphandling till Vilda Västern? Det finns många myter och sanningar kring offentlig upphandling. Vi listar några vanliga föreställningarna och diskuterar om de är sanna eller falska – eller kanske både och? Vi vill skingra dimmorna och avliva myter som är felaktiga och bidra till förståelse för väl fungerande upphandlingsprocesser. Vi diskuterar med panelen och publiken vad som är sant och falsk kring offentlig upphandling.

Medverkande:
Björn Bergström, enhetschef stöd, Konkurrensverket. Eva Sveman, förbundsjurist, SKL. Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega. Ola Billger, moderator, Konkurrensverket.

Lokal: Bio Borgen
Tid: 13.00 – 13.45

https://www.youtube.com/watch?v=Q0tcWEucNJc


Köpta kontrakt – så upptäcker du korruption i offentlig upphandling

Anbudskarteller, mutor och svågerpolitik kan påverka offentliga upphandlingar. Fel leverantör får kontrakten. Hur kan du se tecken på korruption och sätta stopp i tid?

Anbudskarteller, mutor och svågerpolitik kan påverka offentliga upphandlingar. Fel leverantör får kontrakten. Hur kan du se tecken på korruption och sätta Seminariet är en del av initiativet "Tillsammans mot korruption" som tagits av Transparency International Sverige, Institutet Mot Mutor och Amerikanska handelskammaren. Det syftar till att öka medvetenheten om korruptionen och dess skadeverkningar och där medverkande organisationer utifrån positiva företecken kan visa på de goda exemplen i arbetet mot korruption. Vi diskuterar hur anbudskarteller och korruption kan upptäckas i den egna organisationen.

Medverkande:
Hanna Witt, avdelningschef, Konkurrensverket. Lars Björklund, projektledare, Skanska. Håkan Sörman, vd, SKL. Helena Sundén, moderator, IMM.

Lokal: Wisby Strand Congress & Event
Tid: 14.00 – 14.45

https://youtu.be/rzlxKgDCgqs


Köpa giftfri miljö för barnen

Visst går det att köpa kuddar, leksaker och mat som inte innehåller gifter. Vi presenterar regeringsuppdraget Giftfri förskola där vi diskuterar hur krav kan ställas i upphandlingar för att barnen ska slippa gifter i sin miljö.

Det senaste året har Konkurrensverket arbetet med att ta fram nya och hårdare krav som kommuner kan använda när de köper till exempel möbler, textilier och leksaker till sina förskolor. Avsikten är att skapa förutsättningar att skapa en miljö där barn utsätts för mindre giftiga kemikalier än vad som kan vara fallet idag. Nu är kraven klara att användas. Tillsammans med Kemikalieinspektionen ska Konkurrensverket sprida information kring frågan. Kommer de nya kraven att göra miljön bättre? Blir det svårare att upphandla? Vem vinner på de nya och hårdare kraven? Vi diskuterar hur vi kan skapa en bättre framtid för barnen.

Medverkande:
Annie Stålberg, enhetschef, Konkurrensverket. Ingela Andersson, Chef utvecklingsavdelningen, Kemikalieinspektionen. Robin Ljungar, Miljö- och hållbarhetschef, Trä & Möbelföretagen. Ola Billger, Moderator, Konkurrensverket.

Lokal: Bio Borgen
Tid: 14.15 – 15.00

https://www.youtube.com/watch?v=g6wDf4Z-ilI


Schysta affärer och riktiga upphandlingar

Om tillsyn över offentliga upphandlingar och konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Vi tar upp frågan hur kommuner slipper granskning och undviker krav på böter.

Sedan några år är det möjligt att bötfälla kommuner och statliga myndigheter om de gör felaktiga direktupphandlingar. Om myndigheter eller kommuner ger sig in i affärsverksamhet och konkurrerar med privata företag på ett otillbörligt sätt kan de numera tas till domstol. Hur har de två skärpningarna av upphandlings- och konkurrensreglerna fungerat? Har statliga myndigheter skärpt sig? Hur är det med kommunerna? Vi diskuterat hur kommuner, landsting och statliga myndigheter kan agera för att slippa hamna i en utredning hos Konkurrensverket.

Medverkande:
Per Karlsson, chefsjurist, Konkurrensverket. Ulrica Dyrke, jurist, Företagarna. Germund Persson, chefsjurist, SKL. Ola Billger, moderator, Konkurrensverket.

Lokal: Bio Borgen
Tid: 15.30 – 16.15

https://www.youtube.com/watch?v=_l8lnpWjhaA


 

https://youtu.be/rzlxKgDCgqs

Kontakta pressekreterare Jimmy Dominius
Telefon: 08-700 15 80
Mobil: 076-542 15 80
E-post: jimmy.dominius@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: