• tulpan-webb.jpg

Seminarier i Almedalen 2017

Den 4 och 5 juli arrangerade Konkurrensverket fem seminarier i Almedalen på temat "Välfärd och marknad". Seminarierna arrangerades tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och IMM samt i egen regi. Här kan du ta del av seminarierna i efterhand.

När marknaden blir digital: Nya spelregler för konsumenter och företag eller ”business as usual”?

Arrangör: Konkurrensverket
Datum: 4 juli, 10.00–10.45
Plats: Bio Borgen, Hästgatan 24

E-handeln ökar stadigt, men varför är delningsekonomin fortfarande så liten - fast alla talar om den? Varför väljer vi fortfarande att anlita traditionella hotell och transportföretag när vi kan få billigare boende eller transport via en bokningssajt? Hur gör vi för att få delningsekonomin att växa?

Medverkande:

Karin Lunning
, tillförordnad generaldirektör, Konkurrensverket
Amy Rader Olsson, Programansvarig Smart Built Environment, IQ Samhällsbyggnad
Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef, TCO
Anna Felländer, Swedish house of finance vid Handelshögskolan i Stockholm, regeringens digitaliseringsråd

Moderator: Johan Hedelin, avdelningschef, Konkurrensverket


Öppna filmen i Youtube


Effektivitet och hållbarhet i samma upphandling – funkar det?

Arrangör: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten
Datum:
4 juli, 11.00-11.45
Plats:
Bio Borgen, Hästgatan 24

De nya upphandlingslagarna ska göra det enklare för marknaden att delta i offentlig upphandling. Samtidigt ska köpare och säljare ta hänsyn till hållbarhet och sociala krav. Går det att göra goda och effektiva affärer med nya lagstiftningen? Vilka har varit de största förändringarna? Vid seminariet presenteras de största förändringarna som den nya lagen har fört med sig, vilken ny praxis som har framkommit samt reflektioner från intressenter.

Medverkande:


Anders Asplund
, chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Ann Fryksdahl, enhetschef, Konkurrensverket
Peter Dahl, vd Sinfra (före detta Värmek)

Anders Erlandsson, arbetsmiljö- och hållbarhetsdirektör, Skanska
Andrea Sundstrand, docent offentlig rätt, Stockholms universitet


Öppna filmen i Youtube


Morot och piska – så styr staten mot effektiva och hållbara offentliga affärer genom stöd och tillsyn

Arrangör: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten
Datum: 4 juli, 13.00-13.45
Plats:  Bio Borgen, Hästgatan 24

Vilka verktyg finns för att styra mot en god hushållning av de gemensamma skattemedlen och utveckla den offentliga sektorn? Vikten och effekten av både stöd och tillsyn för att utveckla offentlig sektors potential.

Medverkande:

Ardalan Shekarabi, civilminister

Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
Karin Lunning, tillförordnad generaldirektör, Konkurrensverket

Moderator: Louise Bringselius, docent vid Lunds universitet och forskningsledare vid Tillitsdelegationen


Öppna filmen i Youtube


När det offentliga och det privata konkurrerar – oschyst konkurrens eller bättre för konsumenterna?

Arrangör: Konkurrensverket
Datum:
4 juli 2017, 14.00–14.45
Plats: Bio Borgen, Hästgatan 24

Vilka utmaningar finns när det offentliga och privata konkurrerar? Upplever företagen konkurrens? Är det ett problem och hur bör det i så fall hanteras? Vi presenterar resultatet av en ny undersökning om företagens erfarenheter och diskuterar med representanter för privat och offentlig verksamhet.

Medverkande:

Karin Lunning
, tillförordnad generaldirektör, Konkurrensverket

Katarina Magnusson, Funktionsansvarig KOS-frågor, Konkurrensverket
Emil Källström, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson (C)
Stefan Koskinen, förbundsdirektör, Almega Tjänsteföretagen
Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S), Norrköpings kommun

Moderator: Hanna Witt, avdelningschef, Konkurrensverket


Öppna filmen i Youtube


Visst förekommer mutor i Sverige – risker i samband med offentlig upphandling

Arrangör: Konkurrensverket och Institutet mot mutor (IMM)
Datum: 5 juli 2017, 14.00 – 15.00
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, ”Erlanderska rummet”

Vi tittar på hur det kan se ut när leverantörer samordnar sig för att hålla uppe priserna i en upphandling, fördelar kontrakt mellan sig på olagligt vis eller betalar för att få ut information om lägsta priser. Kan sådana upplägg upptäckas? Kan de undvikas? Hur ska det i så fall gå till?

Medverkande:

Alf Johansson
, chefsåklagare, Riksenheten mot korruption

Martin Kruse, upphandlingschef, Arbetsförmedlingen, styrelseledamot SOI
Karin Lunning, tillförordnad generaldirektör, Konkurrensverket

Moderator: Hanna Witt, avdelningschef, Konkurrensverket

Podcast: Visst förekommer mutor i Sverige

I  samband med seminariet i Almedalen släppte Konkurrensverket ett avsnitt av podcasten Konkurrenten som handlar om mutor och korruption. Gästar gör Alf Johansson och Martin Kruse, som även deltog under seminariet. Magnus Johansson, biträdande enhetschef på Konkurrensverket, deltar också i podden.
Lyssna på avsnittet om mutor och korruption

Relaterad information

Senast uppdaterad: