• Almedalen2016_toppbanner.jpg

Seminarier i Almedalen 2016

Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten arrangerade gemensamma seminarier i Almedalen tisdagen den 5 juli 2016, på temat "Morgondagens offentliga inköp".

Längre ner på sidan hittar du webbsändningar av seminarierna.

Lyft inköpen! Offentlig upphandling för att nå samhällspolitiska mål

Arrangör: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten

Upphandling för 625 miljarder kronor förpliktigar och möjliggör. Civilminister Ardalan Shekarabi berättar om nationella upphandlingsstrategin och diskuterar med Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets generaldirektörer, Inger Ek och Dan Sjöblom, hur samhällspolitiska mål kan nås genom upphandling.

Vi upphandlar årligen för över 625 miljarder kronor. Det är en svindlande summa som förpliktigar och samtidigt innebär stora möjligheter. Vilken roll ska offentliga inköp spela i kommunpolitiken i framtiden? Genom att ställa olika krav i samband med upphandlingar är det möjligt att nå olika mål. Det kan vara miljömål, sociala mål eller andra välfärdsmål där inköpen i sig kan påverka samhällsutvecklingen. Vi diskuterar hur staten, landstingen och kommunerna kan arbeta strategiskt. Vad innebär de nya upphandlingsreglerna vi får inom kort? Vilken typ av krav ska vara möjliga att ställa? Och vilka krav ska inte vara möjliga?

Medverkande:
Ardalan Shekarabi, civilminister
Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten
Dan Sjöblom, generaldirektör, Konkurrensverket
Moderator:  Ola Billger


https://youtu.be/zlWPsvqxWtE


Hur blir det bättre med nya upphandlingsregler?

Arrangör: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten

De nya upphandlingslagarna innebär nya möjligheter för kommuner och andra myndigheter. På vilket sätt gör de nya reglerna livet lättare för upphandlare, beslutsfattare och skattebetalare? Om ett halvår är regelverket på plats.

Nya upphandlingslagarna – vilka möjligheter öppnar de för? Vi får närmare 1000 nya regler om upphandling – vad innebär det för beslutsfattare i kommunerna? Och hur blir möjligheterna att köpa närodlat och miljövänligt? Blir det verkligen lättare att ställa sociala krav? Vad innebär den nya lagen om upphandling av koncessioner? Vi granskar den kommande lagstiftningen kring offentlig upphandling.

Medverkande:
Anders Asplund, chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten    
Ewa Wennberg, avdelningschef, Konkurrensverket  
Ulrika Dyrke, upphandlings- och konkurrensexpert, Företagarna
Emma Breheim, ordförande, Sveriges offentliga inköpare 
Moderator: Susanne Lång

https://youtu.be/xToEoW0J_-Q


Tidig dialog och innovationsupphandling för verksamhets- och samhällsutveckling

Arrangör: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten

Offentlig upphandling kan användas för att stimulera nytänkande och innovation. Är tidig dialog en nyckel? Vi får möta olika perspektiv på hur tidig dialog kan möjliggöra innovation som kan utveckla verksamheten, företagsamheten och samhället.

Hur arbetar Region Skåne med dialogprocessen? Hur kan företagens förslag till lösningar bidra till verksamhetsutveckling? Och vad kan Upphandlingsmyndigheten göra för de myndigheter som vill utveckla sin verksamhet genom dialog och innovation i upphandling?

Välkommen att inspireras till dialog och utveckling!

Medverkande:
Louise Strand, Inköpsdirektör, Region Skåne
Stefan Holm, Näringspolitisk expert, Almega
Johan Lundström, Upphandlingsmyndigheten
Moderator: Jenny Engström


https://youtu.be/Q6Cy3zhkv60


Korruption, anbudskarteller och uteslutning från offentliga kontrakt

Arrangör: Konkurrensverket och IMM

Företag som fällts för mutbrott, eller har deltagit i karteller, kan uteslutas från att delta i offentliga upphandlingar. Är det ett effektivt sätt att stoppa korruption och marknadsmissbruk?

Hanna Witt, avdelningschef vid Konkurrensverket, redogör för regelverk i Sverige och utomlands, och visar på exempel där företag har stoppats från att delta i offentliga upphandlingar. Därefter panel med deltagare från olika intressenter. Seminariet arrangeras tillsammans med Institutet mot mutor under temat ”Tillsammans mot korroption”.

Medverkande:
Hanna Witt, avdelningschef, Konkurrensverket
Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd SKL Kommentus
Alf Johansson, Riksenheten mot korruption
Christel Åkerman, vice vd Skanska AB
Moderator: Ola Billger


https://youtu.be/KTu6SyIiYX4


Flyktingsituationen – en utmaning för upphandlare

Arrangör: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten

Flyktingkrisen är en av de större samhällsutmaningarna. För att klara de akuta behoven har myndigheter kunnat använda undantagsregler för att snabbt köpa in nödvändiga varor och tjänster. Men vad händer när det inte längre är möjligt att använda undantagsreglerna? När slutar behoven att vara akuta?

Under det senaste året har många människor på flykt kommit till Sverige. Det har skapat ett akut behov av varor och tjänster såsom boenden, bemanningstjänster inom skola och socialtjänst, språkundervisning, hälso- och sjukvård, säkerhets-/bevakningstjänster, tolkar och kläder. Med stöd av undantagsregler för synnerlig brådska har upphandlande myndigheter kunnat direktupphandla många av dessa varor och tjänster. Upphandlingarna har dock inte alltid varit problemfria utan har lett till bland annat överprövningar, höga kostnader och ojämn kvalitet.

Nu har krisen pågått under en längre tid och det börjar finnas möjligheter att planera långsiktigt. I takt med att behoven blir mer förutsägbara minskar dock möjligheten att använda undantagsreglerna. Det ställer nya krav på de upphandlande myndigheterna.

Vi diskuterar vilka möjligheter det finns att genom en bra strategi för upphandling möta de behov som flyktingkrisen skapat.

Medverkande:
Anders Asplund, chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Lena Micko, ordförande, SKL
Cecilia Krook, integrationsstrateg, Region Gotland
Andrea Sundstrand, docent, Stockholms universitet
Magnus Gustavsson, sektionschef verksamhetsstöd, Migrationsverket

Moderator: Ola Billger


https://youtu.be/_iibMi2-VcQ


Mer direktupphandling – enklare affärer eller mindre konkurrens?

Arrangör: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten

För två år sedan höjdes gränsen för direktupphandling kraftigt till drygt 500 000 kronor. Hur gick det? Fick fler företag möjlighet att lämna anbud? Eller färre? Hur blev det med kvalitet på det som levererades? Och uppföljningen?

Samtidigt som direktupphandlingsgränsen höjdes infördes krav på dokumentation av många inköp under gränsen? Hur har det fungerat? Har transparensen och rättssäkerheten påverkats? Blev det enklare, billigare och effektivare att upphandla? 

Efter två år med höjd direktupphandlingsgräns – vad blir nästa steg? Detta berör tusentals inköp som det offentliga Sverige gör varje år.

Medverkande:
Ewa Wennberg, avdelningschef, Konkurrensverket
Ulrica Dyrke, expert inom konkurrens och offentlig upphandling, Företagarna
Martin Kruse, styrelseledamot, SOI – Sveriges offentliga inköpare
Germund Persson, chefsekonom, SKL – Sveriges kommuner och landsting
Moderator: Ola Billger


https://youtu.be/kNF3-ogDM1o


Kan upphandlingar skapa fler jobb med schysta villkor?

Arrangör: Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten

Allt fler vill använda upphandling som verktyg för att skapa schysta arbetsvillkor och öka sysselsättningen på arbetsmarknaden. Det blir vanligare att ställa arbetsrättsliga krav i upphandlingar. Hur ska detta gå till i praktiken? Och vilka effekter kan sådana krav leda till? 

På senare år har fokus på den socialt ansvarsfulla upphandlingen ökat. Fler och fler vill använda upphandling som ett verktyg för att nå olika sociala mål. Krav på villkor i nivå med kollektivavtal, eller ökad sysselsättning för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden är två exempel på sociala krav. Den här typen av krav har nu börjat användas i praktiken, framförallt i upphandlingar av bygg- och anläggningsarbete.

I en paneldebatt kommer vi bland annat att diskutera hur sociala krav kan ställas i upphandling och vilka effekter kraven kan ha på, företag, marknaden och samhället i stort.   

Medverkande:
Annie Stålberg, enhetschef, Upphandlingsmyndigheten
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
Ellen Hausel Heldahl, projektledare, Svenskt näringsliv
Katarina Norén, chef för den centrala funktion Inköp och logistik, Trafikverket

Moderator: Susanne Lång


https://youtu.be/rW5qOmpnVMI

Relaterad information

Senast uppdaterad: