Rundabordssamtal: Bygg- och byggmaterialindustrin

Konkurrensverket bjuder in till samtal om konkurrenssituationen inom bygg- och byggmaterialindustrin. Samtalet sker med utgångspunkt i vårt regeringsuppdrag om konkurrensen inom bostadsbyggandet.

Datum: Fredag 20 april 2018
Tid: 9-11.30
Plats: Konkurrensverket, Torsgatan 11, Stockholm.
Anmälan: Sista dag för anmälan var den 16 april.

Konkurrensverket arbetar med ett regeringsuppdrag om konkurrensen inom bostadsbyggandet. Med anledning av detta vill vi gärna ha en dialog med berörda aktörer på marknaden för bygg- och byggmaterialindustrin. Genom att delta får du möjlighet till att lämna synpunkter på inriktningen på vårt utredningsuppdrag och vilka delar som kan behöva en fördjupad analys.

Frågor som kommer att diskuteras är vad som kan förbättras, vilka sakområden det saknas kunskap om och vilka frågor som bör prioriteras ur konkurrenssynpunkt. Vi tar gärna emot förslag på diskussionspunkter.

Anmälan

Sista dag för anmälan var den 16 april.

Har du frågor om rundabordssamtalet?
Kontakta Johan Hedelin, tfn 08-700 15 31 eller e-post johan.hedelin@kkv.se
Har du frågor om anmälan eller vill avanmäla dig?
Kontakta Annika Sandberg, tfn 08-700 16 75 eller e-post annika.sandberg@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: